Containere til utleie for restavfall.

Her kan du kaste restavfall, blandet avfall til sortering. Dette er den mest vanlige avfallsfraksjonen som benyttes.

Kampanje nå - 30% og inntil 10 dager med gratis dagleie ved bestilling av midtukerabatt.

2. Velg en containerstørrelse du vil leie